Üzleti feltételek

SHOPTET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Nem vagyunk a hosszú feltételek rajongói. Mivel azonban arra törekszünk, hogy szolgáltatásaink jogszerűek legyenek, és mindenki elégedett legyen velük, az alábbiakban ismertetjük a szolgáltatásaink használatára vonatkozó alapvető feltételeket.

Szolgáltatásaink használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: "Feltételek"). Jelen Feltételek az elfogadásukkal egyidejűleg létrejövő szerződésünk (a továbbiakban: „Szolgáltatási Szerződés”) részévé válnak, amely alapján mi, azaz a Shoptet Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatóként nyújtjuk Önnek a Szolgáltatást. Hacsak a Feltételek nem rendelkeznek másként, a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének időpontja a Teszt Webáruház megrendelésének időpontja.

Mint tudják, elsősorban távolról kommunikálunk. Ezért a megállapodásunk esetében is érvényes, hogy olyan távközlési eszközök alkalmazására kerül sor, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül köthessük meg megállapodásunkat.

Ha a Feltételek bármely része ellentmond annak, amiben a Szolgáltatásunk megrendelése során egyedileg megállapodtunk, akkor az elsőbbséget élvez a jelen Feltételekkel szemben.

A jelen Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljárva veszi igénybe. A jelen szerződés vállalkozások között létrejövő szerződésnek minősül.

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. Mi alatt a Shoptet Korlátolt Felelősségű Társaság értendő, székhely: 1024 Budapest, MILLENÁRIS AVANTGARDE IRODAHÁZ Fény utca 16. 3. em., Adószám: 27933460-2-41.

1.2. Ön Szolgáltatásunk felhasználója, akit a webáruház admin felületén névvel, vezetéknévvel vagy névvel, adószámmal és székhelyével azonosítunk.

1.3. Az Alkalmazások harmadik felektől származó, és a https://alkalmazasok.shoptet.hu oldalon található piacon rendelkezésre álló alkalmazások, amelyekre saját külön szerződéses feltételek vonatkoznak.

1.4. A Webáruház a Szolgáltatás keretén belül üzemeltetett, termékek vagy szolgáltatások értékesítésére szolgáló (azaz nem weboldalak, katalógusok, microsite-ok normál üzemeltetése a mi kifejezett hozzájárulásunk nélkül). Próba vagy éles internetes áruház.

1.5. A Szolgáltatás https://www.shoptet.hu címen szolgáltatásként megrendelhető online áruház megoldásunk, amelyen keresztül előre beállított sablonok segítségével saját e-boltot hozhat létre és működtethet. A Szolgáltatás magában foglalja az egyedi Megrendelés alapján személyre szabottan nyújtott szolgáltatást is.

2. TESZT WEBÁRUHÁZ ÉS MEGRENDELÉS

2.1. A díjköteles Szolgáltatás megrendelése előtt lehetősége van arra, hogy a regisztráció napjától számított 30 napig teljesen ingyenesen kipróbálja a Szolgáltatást, és felmérje, hogy mi mindent tud. E célra a Weboldalunkon történő regisztrációval megrendelhet egy teszt Webáruházat (a továbbiakban: "Teszt Webáruház"). Ehhez egyszerűen írja be weboldalunk megfelelő részébe ("Próbálja ki") az e-mail címét, majd fogadja el a jelen Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót. A megrendelt Teszt Webáruházat úgy biztosítjuk, hogy visszaigazoló e-mailt küldünk, amiben hozzáférést nyújtunk a Szolgáltatás adminisztratív felületéhez.

2.2. Ha elégedett a Teszt Webáruházzal, a Szolgáltatás adminisztrációs felületén a megrendelési űrlap segítségével megrendelheti a Szolgáltatás valamelyik tarifáját (a továbbiakban: "Megrendelés"). Az egyes tarifák tartalmának jobb megértése érdekében készítettünk Önnek egy összefoglalót, amelyet a jelen Feltételek A. mellékletében talál.

2.3. Megrendelésében legalább a következőket kell megadnia:

a) kiválasztott Webáruház tarifa (bővebben jelen feltételek A mellékletében),

b) fizetési gyakoriság,

c) szeretne-e további kiegészítő szolgáltatást,

d) azonosítási és kapcsolattartási adatok és

e) a Webáruház keretén belül kínált áruk vagy szolgáltatások típusa.

2.4. A Megrendelés elküldése után a következő helyzetek egyike fordulhat elő:

a) visszaigazolást küldünk Önnek a Megrendelés elfogadásáról és az elfogadásunk kézbesítésével lezárul a Megrendelés és létrejön a Szolgáltatási Szerződés,

b) visszaigazolást küldünk Önnek, amely tartalmazhatja a Megrendelés megváltoztatását vagy módosítását, ilyen esetben a Megrendelés elutasításáról és új ajánlatról van szó. Ezt az új ajánlatot Ön a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül elutasíthatja, vagy kapcsolatba léphet velünk kapcsolattartási e-mail címünkön, és egyedi megállapodást köthetünk. Ha azonban a megadott határidőn belül nem utasítja el az új ajánlatot, a Szolgáltatási Szerződés az új ajánlatunk szerint jön létre.

c) 30 munkanapon belül nem kap visszaigazolást a Megrendelés elfogadásáról, ami a Megrendelés elutasítását jelenti. Fenntartjuk a Megrendelés bármilyen okból történő elutasításának jogát. Felvesszük azonban Önnel a kapcsolatot a következő lépések egyeztetése érdekében.

2.5. A Megrendelés megtételével Ön vállalja a jelen Feltételek 6. cikke szerinti díj kifizetését.

2.6. A https://alkalmazasok.shoptet.hu aloldalon kiegészítő Alkalmazások megrendelésére is van lehetőség. Azok megrendelésével ugyanakkor Ön tudomásul veszi, hogy az Alkalmazások harmadik felek által nyújtott szolgáltatások, és azok megrendelésével és használatával közvetlenül Ön és a harmadik fél között saját külön feltételek által szabályozott szerződéses kapcsolat jön létre. Az Alkalmazások üzemeltetőjének beazonosítása, valamint az Alkalmazások használatának szerződéses feltételei mindig feltüntetésre kerülnek a https://alkalmazasok.shoptet.hu aloldalon. Ugyanakkor azon Alkalmazások igénybevételére, amelyeket a Shoptet biztosít (azaz amelyek üzemeltetőjeként a Shoptet kerül feltüntetésre) a jelen Feltételek alkalmazandóak, a Szolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint.

2.7. A megrendelt Szolgáltatás nyújtása során lehetővé tesszük Önnek a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott mértékű használatát. A Szolgáltatás részeként nyújtott konzultáció vagy műszaki támogatás keretén belül tanácsadást és támogatást biztosítunk, továbbá a Szolgáltatás részeként nyújtott frissítéseket, upgrad-eket, illetve a terhelések és támadások figyelemmel követését saját döntésünk szerint biztosítjuk, és jogosultak vagyunk ezekre tekintettel a Szolgáltatás működését bármikor szüneteltetni, illetve korlátozni az 5.6. pontban írottak szerint.

2.8. A nyújtott Szolgáltatást leellenőrizheti, és az esetleges hibáival szemben legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 2 naptári napon belül a kapcsolattartási e-mail címünkre megküldve írott formában, e-mailben nyújthat be kifogást. A Szolgáltatás csak akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltatási Szerződésben vállaltaknak. Az e-mailben tüntesse fel, hogy melyik Webáruházzal kapcsolatos a hiba, és miben nyilvánul meg. Ha ezt nem teszi meg, a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait a továbbiakban nem jogosult érvényesíteni. Az esetleges hibákat kijavításukkal vagy olyan helyettesítő eljárással szüntetjük meg, amelynek eredményeképpen azok ésszerű időn belül nem jelentkeznek újra (workaround), és amely ésszerű idő nem lehet kevesebb, mint 30 munkanap. Ugyanakkor mindenről tájékoztatni fogjuk. Sajnos néha előfordulhat, hogy a hiba helyrehozhatatlan, és erről nem mi tehetünk. Abban az esetben, ha a hiba nem nekünk felróható, nem vállalunk semmilyen felelősséget a hiba kijavításáért és egyéb következményeiért, és Önt semmilyen e hibából fakadó jogok nem illetik meg.

3. EGYEDI MEGRENDELÉS

3.1. Ha egyik tárifánk sem kelti fel az érdeklődését, szakmai konzultációk, egyéb Webáruház funkciók fejlesztése vagy más Szolgáltatás nyújtása érdekli, egyedi megrendelést (a továbbiakban: "Egyedi Megrendelés") is küldhet cégünk kapcsolattartási e-mail címére.

3.2. Az Egyedi Megrendelésben vázolnia kell, hogy mit vár el tőlünk. Egyedi Megrendelését megvizsgáljuk, és ha bármit pontosítanunk kell, további kiegészítő kérdéseket teszünk fel. Ezek megválaszolását követően egy, a kiállítás napjától számított 30 napig érvényes, kötelező érvényű árajánlatot, valamint egy az Önt érdeklő Szolgáltatás nyújtására vonatkozó ütemtervet küldünk Önnek. Ajánlatunk kézhezvétele után 2 munkanap áll a rendelkezésére, hogy elutasítsa azt. Ha elfogadja az ajánlatunkat, vagy nem utasítja el azt a megadott határidőn belül, az Egyedi Megrendelés alapján a Szolgáltatási Szerződés az ajánlatunknak megfelelő szövegezéssel jön létre. Fenntartjuk az Egyedi Megrendelés elfogadása után az ajánlattól való kis mértékű, műszaki alapú eltérések jogát.

3.3. Az Egyedi Megrendelés alapján megkötésre kerülő Szolgáltatási Szerződés szerinti Szolgáltatás nyújtása akkor kezdődik, amikor értesítjük Önt a Szolgáltatás nyújtásáról. A nyújtott Szolgáltatást leellenőrizheti, és annak esetleges hibáival szemben megfelelő határidőn, azaz legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 10 naptári napon belül a kapcsolattartási e-mail címünkre megküldve írott formában, e-mailben nyújthat be kifogást. A Szolgáltatás csak akkor hibás, ha nem felel meg a Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak. Az esetleges hibákat kijavításukkal vagy olyan helyettesítő eljárással szüntetjük meg, amelynek eredményeképpen azok ésszerű időn belül nem jelentkeznek újra (workaround), és amely ésszerű idő nem lehet kevesebb, mint 30 munkanap. Ugyanakkor mindenről tájékoztatni fogjuk. Sajnos néha előfordulhat, hogy a hiba helyrehozhatatlan, és erről nem mi tehetünk. Abban az esetben, ha a hiba nem nekünk felróható, nem vállalunk semmilyen felelősséget a hiba kijavításáért és egyéb következményeiért, és Önt semmilyen e hibából fakadó jogok nem illetik meg.

3.4. A Szolgáltatás hibamentesnek minősül, ha a fent említett határidőn belül és a fent leírt módon Ön a Szolgáltatás hibájára vonatkozóan nem nyújt be panaszt, vagy ha írásban megerősíti nekünk, hogy az hibamentes. Ha a fent említett határidőn belül és a fent leírt módon a Szolgáltatás hibájára vonatkozó panaszt nyújt be, a Szolgáltatás a kifogásolt hiba megszüntetésének pillanatától minősül hibamentesnek. Arról, hogy a Szolgáltatás hibátlan úgy is tájékoztathat minket, hogy további Szolgáltatások nyújtásáról köt velünk megállapodást. Elfogadási jegyzőkönyv aláírását is kérhetjük Öntől, ugyanakkor ez az eljárás nem szükséges ahhoz, hogy megerősítsük, hogy a Szolgáltatás hibátlan és megfelelően került nyújtásra. Az elfogadási jegyzőkönyv aláírásaként elfogadható egy egyszerű e-mail üzenet, illetve más módon történő elektronikus visszaigazolás is.

3.5. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Webáruház előre beállított sablonjain Ön által végrehajtott minden egyes módosítás kizárja a jelen Feltételek 5. cikke szerinti ingyenes frissítések nyújtását. Mindazonáltal mindig kérhet tőlünk frissítést és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat - ez esetben azonban már fizetős szolgáltatásról van szó.

4. A FELHASZNÁLÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI ÉS KÖTELESSÉGEI

4.1. Annak érdekében, hogy a Szolgáltatás a megfelelő módon működjön, be kell tartania a Szolgáltatás egyes részeihez (Private API, SDK) kapcsolódó és a https://developers.shoptet.com weboldalon található dokumentációban megtalálható utasításokat. Ha úgy dönt, hogy a Webáruházba saját funkciókat épít be, köteles betartani az ugyanazon az oldalon elérhető „best practice” is. És ami a legfontosabb: tilos beavatkoznia a Webáruház rendszermagjába, és nem kérheti annak módosítását sem. Csak olyan módosításokat hajthat végre, amelyeket az általunk megnyitott alkalmazásprogramozási interfészen (API) keresztül vagy más e célra szolgáló és általunk engedélyezett eszközzel végezhet el. Végezetül a Webáruház bármilyen egyedi módosítása esetén először azok alapos tesztelésére van szükség.

4.2. A Szolgáltatás nyújtása során (ideértve az Egyedi Megrendelés esetleges teljesítését is) Ön vállalja, hogy együttműködik velünk, időben válaszol az üzeneteinkre vagy kérdéseinkre, minden általunk kért szükséges anyagot és információt a rendelkezésünkre bocsát, és indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kéréstől számított 2 napon belül hozzáférést biztosít a számunkra mindazon különböző alkalmazásokhoz, tesztekhez vagy üzemi környezetekhez, amelyekre a Szolgáltatás nyújtásához vagy a hozzáférések (távoli vagy fizikai hozzáférés) átadásához szükségünk lesz. Csak ebben az esetben tudunk mindent az Ön által megérdemelt időben és minőségben nyújtani. Ha nem biztosítja számunkra a kért együttműködést, a saját teljesítésünkkel nem eshetünk késedelembe, és teljesítésünk minden határideje meghosszabbításra kerül annak az időnek a kétszeresével, amellyel Ön az együttműködés biztosítása terén késedelembe esett.

4.3. Ön felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használata során Ön által közzétett és elhelyezett tartalomért és adatokért, valamint vállalja, hogy az összes Szolgáltatást csak az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal, az Európai Unió jogával, valamint a Magyarországot kötelező nemzetközi szerződésekkel, illetve a jó erkölccsel összhangban veszi igénybe és használja.

4.4. Az együttműködés érdekében a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hozzáférési jogokkal ruházzuk Önt fel. Kérjük, hogy a felhasználói és adminisztrátori fiókokkal kapcsolatos összes hozzáférési adatot bizalmasan kezelje, és védje őket a jogosulatlan hozzáféréstől, a közzétételtől és/vagy a harmadik felek általi visszaélésektől. Továbbá kérjük, hogy haladéktalanul értesítsen minket a hozzáférési adatok elvesztéséről vagy eltulajdonításáról, illetve ha a velük való visszaélés gyanúja merülne fel. Ön nem engedélyezheti a Szolgáltatás használatát más személy részére.

4.5. Annak megakadályozása érdekében, hogy a Szolgáltatás használata ne sérthesse se cégünk, se harmadik felek jogait és érdekeit, Ön a Szolgáltatás keretén belül:

a) nem nyújthat olyan szolgáltatásokat vagy értékesíthet olyan árukat, amelyek kockázatosnak vagy veszélyesnek tekinthetők. Ilyeneknek tekintjük különösen azon árukat, amelyek használatára bűncselekmények - ideértve a csalást, terrorizmust stb. is - elkövetésével összefüggésben kerül sor, vagy amelyek fokozott pénzügyi kockázatot jelentenek, illetve amelyekre speciális szabályozási intézkedések vonatkoznak, vagy amelyek a lakosság egyes csoportjai által obszcénnek, erkölcstelennek vagy sértőnek tekinthetők; e kötelezettség megszegése esetén azonnali hatállyal felfüggeszthetjük a webáruházát, vagy megszüntethetjük a Szolgáltatásokat,

b) nem küldhet hamis, félrevezető, ártalmas, jó erkölcsöt sértő, illetve nekünk vagy harmadik feleknek sérelmes (például gyűlöletkeltő, pornográf vagy erőszakra buzdító) üzeneteket; e kötelezettség megszegése esetén azonnali hatállyal felfüggeszthetjük a webáruházát, vagy megszüntethetjük a Szolgáltatásokat,

c) nem használhat tömeges levélküldéshez Shoptet-en keresztül biztosított e-mail fiókot,

d) nem továbbíthat helytelen vagy elavult információkat tartalmazó üzeneteket,

e) nem terjeszthet olyan üzeneteket, amelyek zaklathatják a címzettet (spam), és e kötelezettség megszegése esetén Önt és a domain címét spam-listára helyezhetjük, és 70 000 HUF kötbér megfizetését követelhetjük, illetve

f) nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat; e kötelezettség megszegése esetén azonnali hatállyal felfüggeszthetjük a webáruházát, vagy megszüntethetjük a Szolgáltatásokat.

4.6. Ön semmilyen esetben sem illesztheti be a Webáruházat sem iframe sem más módszer alkalmazásával más, az adott Webáruház adminisztrációjában beállítottaktól eltérő domainekre vagy aldomainekre.

4.7. Rendszeresen biztonsági másolatot készítünk Webáruháza adatairól, és ellenőrizzük azok sértetlenségét. Mivel azonban komolyan vesszük a biztonságot, arra kérjük Önt, hogy minden változtatás előtt készítsen biztonsági másolatot a Webáruház minden adatáról a saját tárhelyén is. Ha felkérjük, Ön köteles a rendelkezésünkre bocsátani ezt a biztonsági másolatot, valamint a többi szükséges hozzáférési adatot és információt is, hogy helyreállíthassuk az adatokat. Nem zárható ki, hogy az Ön oldalán valaki hibát követ el a Webáruház működtetése során (például hogy egy kollégája véletlenül ezer terméket töröl az adminisztrációból), és az adatok ily módon megsérülnek vagy elvesznek. Ha bármilyen okból megsérül az adat, vagy sérül az integritása, nem vállaljuk az ezzel kapcsolatos felelősséget.

4.8. Ön köteles 7 munkanappal előre értesíteni minket minden olyan reklámozási és marketingeseményről, amely túlzott vagy aránytalanul nagy forgalmat generálhat a Webáruház esetében. Előzetes jóváhagyásunk és előkészítésünk nélkül a Webáruház nem képes ilyen forgalom feldolgozására. Az esetben, ha nem tájékoztat minket előre, jogunk van felfüggeszteni a Webáruház működését, ha annak túlzott megterhelése korlátozná az azt futtató szervert egészen addig, amíg véleményünk szerint a terhelés vissza nem tér a normális szintre. Semmilyen esetben nem vagyunk felelősek semmilyen kárért - ideértve az elmaradt hasznot is - amelyet Ön ezzel kapcsolatban elszenvedhet.

5. A WEBÁRUHÁZ FRISSÍTÉSEI ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

5.1. Saját belátásunk szerint és az általunk megfelelőnek ítélt mértékben ingyenesen frissítjük a Webáruház rendszermagját (soha nem a Webáruház front end részét). Ezek a frissítések automatikusak, anélkül, hogy Önnek velük kapcsolatosan bármit engedélyeznie kellene. Nem utasíthatók el, ezért kérjük, hogy mindig hagyja jóvá őket.

5.2. A jövőben fizetőssé tehetünk egyes frissítéseket, ezekről azonban előre értesíteni fogjuk Önt. Ha nem fogadja el a frissítés díját, akkor a 14.1. pont értelmében jogosult a Szolgáltatás felmondására.

5.3. A frissítések elsődleges célja, hogy a Webáruházat hozzáigazítsák a megírásához használt programozási nyelvek új verzióihoz. Másodlagos cél a Webáruház kezelésének megkönnyítése. A Webáruház új funkciói és adminisztrátori moduljai nem képezik automatikusan a frissítések részét, frissítési csomagokba való felvételük vagy azokból való kihagyásuk mindig cégünk döntésétől függ.

5.4. Ha érdeklik a jelen Feltételeken túli frissítések, különös tekintettel az update-ek (kiegészítések és frissítések) és az upgrade-ek (funkcióbővítések és kiegészítések, valamint a felhasználói felület javításai), kérheti azokat. Ezek azonban Egyedi Megrendeléshez kötött fizetős szolgáltatások.

5.5. A Webáruház adminisztrációs felületén folyamatosan tájékoztatjuk Önt az összes update-ről.

5.6. Arra törekszünk, hogy a Szolgáltatás hibátlanul és szünetmentesen működjön. Ugyanakkor mi is csak emberek vagyunk, ezért néha leállhat, vagy elérhetetlenné is válhat a Szolgáltatás. Az ilyen leállás oka lehet általunk végzett karbantartás vagy frissítés, de egy váratlan hiba is. Nem kell ugyanakkor aggódnia, e-mailben vagy a Szolgáltatás adminisztratív felületén keresztül igyekszünk előre tájékoztatni minden leállásról. Ha pedig az általunk okozott kiesés több mint 24 órán át tart, a szolgáltatásnyújtás teljes havi óraszámának és a kiesési időtartam arányának megfelelő kedvezményt adunk a Szolgáltatás árból, melyet a következő számlázási időszakra kiállított számlában érvényesítünk. E kedvezményen túl azonban semmilyen további kártérítést vagy kártalanítást nem fizetünk.

5.7. Ha a Szolgáltatás teljesen leállna, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben. Műszaki támogatásunk a kevésbé súlyos problémákra munkanapokon 9 és 17 óra között válaszol, a kapcsolat felvételéhez hívja a +36 70 792 0527 telefonszámot, vagy írjon az info@shoptet.hu e-mail címre. A technikai támogatás az info@shoptet.hu címen is elérhető. Mindenesetre, ha a Webáruházzal kapcsolatos problémáról ír nekünk, mindenképpen közölje, hogy az melyik Webáruházhoz kapcsolódik, és miben nyilvánul meg a probléma.

5.8. A lehetséges problémák megoldásakor fontossági sorrendben a legsúlyosabb problémákat szüntetjük meg elsőként. Megpróbáljuk azokat a súlyosságuk szerinti prioritásuk szerint megoldani. Megoldottnak akkor tekintjük őket, ha:

a) megoldódik az okuk és megszűnik az előfordulásuk, vagy

b) a rendelkezésre álló biztonsági mentésből visszaállítjuk a Webáruházat az utolsó működési állapotba, vagy

c) olyan utasításokat adunk Önnek a Szolgáltatás használatának módjáról, amelyek betartása esetén a probléma nem fordul elő ("workaround"), vagy

d) arról értesítjük, hogy a problémát kiváltó ok harmadik fél oldalán található.

5.9. Ne feledje, hogy a Szolgáltatás működése harmadik felek (például internetszolgáltató) szolgáltatásai és eszközei megfelelő működésének függvénye. Nem befolyásolhatjuk harmadik felek szolgáltatásait, és ezért nem tartozunk felelősséggel, ha a Szolgáltatás az ő oldalukon fellépő hiba miatt nem működik.

5.10. Ha a Webáruházat saját eszközeivel működteti, akkor Önre a weboldalunkon közzétett update és upgrade díj vonatkozik. Az update-re és upgrade-re vonatkozó egyedi díjak összegét mindenkori méretük és terjedelmük határozza meg, ezért mi azokat előre nem rögzítjük. A pontos díj mindig a weboldalunkon kerül közzétételre.

5.11. Végezetül fontos megemlíteni, hogy a Szolgáltatáshoz műszaki támogatást egyáltalán nem nyújtunk, ha Ön a Webáruházat harmadik fél proxy szerverei segítségével üzemelteti.

6. DÍJAK

6.1. A Szolgáltatás díja az Ön által megrendelt díjcsomagtól függ (további információkért lásd a jelen Feltételek A mellékletét). A Szolgáltatás díja csak azokat a szolgáltatásokat tartalmazza, amelyek kifejezetten feltüntetésre kerülnek az adott tarifánál vagy a jelen Feltételekben. Ha a Szolgáltatási Szerződést Egyedi Megrendelés alapján kötöttük meg, a Szolgáltatás Díja az Egyedi Megrendelés alapján létrejött Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díj.

6.2. Az Egyedi Megrendelések alapján nyújtott Szolgáltatásért óradíjat számlázunk ki, és minden egyes számla visszamenőlegesen a munkatársunk által végzett munkák nyilvántartása alapján kerül kiállításra.

6.3. Az egyes Alkalmazások díját közvetlenül az Alkalmazások piacunkon találja itt: https://alkalmazasok.shoptet.hu. Ön ezt a díjat közvetlenül nekünk fizeti, majd mi rendezzük az Alkalmazások konkrét szolgáltatója felé, kivéve, ha a Shoptet által biztosított alkalmazásról van szó. Az Alkalmazások díja előre fizetendő, vagy rendszeres fizetésként (évente vagy havonta), vagy egy összegben. Az Alkalmazások díjának kifizetésére ugyanúgy nyílik mód, mint a Szolgáltatás díjának kifizetése esetén.

6.4. Ha weboldalunkon speciális Szolgáltatás-ajánlatot talál, így az csak az ott megadott mennyiségű vagy típusú Szolgáltatás vásárlása esetén érvényes, minden esetben csak a megadott időpontig és csak a díj megfelelő időben történő befizetése esetén.

6.5. Az általunk megadott árak nem tartalmazzák az áfát. Az árak nem tartalmaznak semmilyen további díjakat sem, mivel nem számolunk azzal az eshetőséggel, hogy ilyenek kifizetésére lenne szükség. Ha azonban a helyzet megváltozik, és a jogszabályok rendelkezései szerint például további adókat vagy vámokat kell fizetnie, akkor azokat Önnek kell viselnie.

6.6. A megállapodott díjak azoknak a jelen Feltételek 15.1. pontjában írottak szerinti módosításáig érvényesek. Ha azonban az inflációs ráta a Szolgáltatói Megállapodás megkötésének vagy az utolsó áremelkedés napjához viszonyítva eléri a legalább 5%-ot, a díjakat egyoldalúan és az inflációs rátával azonos mértékben akár többször is felemelhetjük a 15.1. pontban foglaltak alkalmazása nélkül. Ha pedig valahol véletlenül nyilvánvalóan helytelen díjat adunk meg, az adott árért nem vagyunk kötelesek Önnek e Szolgáltatást biztosítani.

6.7. Arra az esetre, ha a különböző földrajzi piacokon eltérő árak vonatkoznak a szolgáltatásainkra (pl. az adott helyi piacon jelentkező magasabb költségek vagy más objektív okok miatt), fenntartjuk a jogot, hogy az általunk meghatározott objektív paraméterek (pl. az Ön Webáruházának nyelve, a Webáruház üzemeltetőjének tartózkodási- vagy székhelye stb.) alapján állapítsuk meg, hogy melyik földrajzi piachoz tartozik a Webáruháza, és ennek megfelelően az adott földrajzi piacon érvényes árakat alkalmazzuk arra vonatkozóan. Ezáltal előfordulhat, hogy Webáruházát a korábbiaktól eltérő földrajzi piacra tartozónak minősítjük. Ez a változás lehet pozitív az Ön számára (ha úgy ítéljük meg, hogy a Webáruháza alacsonyabb árazású piachoz tartozik) vagy negatív (ha az Ön Webáruháza korábban helytelen földrajzi piacra került besorolásra és úgy ítéljük meg, hogy magasabb árazású piachoz tartozik). A helyes földrajzi piac meghatározása nem minősül a jelen Feltételek módosításának.

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A Szolgáltatás díja a kiválasztott fizetés-ütemezésnek megfelelően előre fizetendő

a) átutalással az általunk kiállított fizetési felszólításban meghatározott bankszámlára, a számla esedékessége a kiállítás után legalább 5 nap, vagy

b) bankkártya aktiválását és engedélyezését követően ismételt fizetésekkel bankkártya segítségével, fizetési kapu igénybe vételével, amely esetben az egyszeri fizetés maximális összege 1 400 000 HUF.

7.2. A számlát elektronikusan küldjük meg az Ön e-mail címére.

7.3. A fizetés ütemezését a Megrendelés leadásakor kiválasztott vagy az Egyedi Megrendelés alapján létrejött Szolgáltatási Szerződésben meghatározott számlázási időszak határozza meg.

7.4. A Szolgáltatás adminisztrátori felületén a következő számlázási időszaktól kezdve módosíthatja a fizetési ütemezést Ha ezzel kapcsolatosan probléma merülne fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, amely megfelelő tanácsokkal látja el.

7.5. A díj minden esetben azon a napon tekintendő kifizetettnek, amikor a megadott összeg jóváírásra kerül a számlánkon.

7.6. Ha az összeg számláról történő levonásával, vagy az úgynevezett ismétlődő fizetés kapcsán más, fizetéssel kapcsolatos probléma merülne fel, tájékoztatjuk Önt erről, és a fizetés alternatív módjára vonatkozó fizetési, illetve egyéb információkat küldünk Önnek.

7.7. Előfordulhat, hogy fizetési haladékra lesz szüksége a számla kifizetéséhez. Ilyen eset előfordulásának veszélye esetén előzetesen vegye fel velünk a kapcsolatot, és megállapodunk egy másik fizetési időpontban. Ha nem sikerül megállapodni, az esedékes összegen felül a késedelem minden egyes napja után az esedékes összeg 0,1%-ának megfelelő összegű késedelmi köteles kamatot fizet nekünk. A késedelemről e-mailben és SMS-ben a megadott telefonszámra küldünk tájékoztatást. Amennyiben Ön ha a harmadik e-mailben megküldött fizetési felszólítás után továbbra is fizetési késedelemben lesz, és nem kötünk ettől eltérő értelmű megállapodást, egyszeri 1 400 HUF késedelmi kamat fizetésére köteles, mi pedig felfüggeszthetjük a Szolgáltatás egyes funkciói működését és elérhetőségét. Ha a negyedik e-mailben megküldött fizetési felszólítás után továbbra is fizetési késedelemben lesz, és nem kötünk ettől eltérő értelmű megállapodást, egyszeri 2 800 HUF késedelmi kamat fizetésére köteles. Minden esetben jogunk van felfüggeszteni a Szolgáltatás nyújtását mindaddig, amíg ki nem fizette részünkre a teljes esedékes összeget, beleértve a késedelmi kamatokat is. Ezzel az időszakkal meghosszabbítjuk teljesítésünk határidejét. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a késedelmi kamat megfizetése nem szünteti meg az esedékes összeg kifizetésére vonatkozó kötelezettségét.

8. FELHASZNÁLÁSI JOGOK

8.1. A Szolgáltatás egyes részei (például grafika, szöveg, számítógépes programok, továbbiakban "a Tartalmunk") szerzői jogok és más szellemi tulajdonjogok védelmét élvezhetik. Tartalmunk továbbra is a miénk, és a jelen fejezetben kifejezetten felsoroltakon kívül semmilyen jogot nem biztosítunk hozzájuk Önnek.

8.2. A Szolgáltatás használata érdekében Tartalmunk használatára vonatkozó nem kizárólagos jogot biztosítunk Önnek. Ez az engedély területileg korlátlan, és mindig csak arra az időre korlátozott, amelyre vonatkozóan Ön a díjakat és az előző 6. és 7. cikkeknek megfelelő összes többi fizetési kötelezettséget rendezi.

8.3. Ön nem ruházhatja át (nem engedheti tovább) a felhasználási jogokat harmadik felekre, és nem adhat ki a Tartalmunk felhasználására vonatkozó alengedélyeket. Ön nem sokszorosíthatja, terjesztheti, illetve semmilyen más módon nem oszthatja meg Tartalmunkat harmadik felekkel. Nem módosíthatja, változtathatja, egészítheti ki azokat, nem vonhatja őket össze más tartalommal, és nem hozhat létre rajtuk alapuló származékos műveket. A forráskódokat nem adjuk át Önnek, Ön pedig vállalja, hogy semmilyen módon nem próbálja meg megszerezni azokat (például visszafejtéssel vagy lebontással). A Webáruház láblécében információkat teszünk közzé magunkról, mint alkotókról. Ön nem módosíthatja, takarhatja el, illetve semmilyen módon nem avatkozhat be ebbe a jelölésbe vagy tartalomba. Az Ön által igénybe vett Szolgáltatás díja tartalmazza a jelen fejezet szerinti felhasználási engedély ellenértékét arra az időszakra, amelyre vonatkozik.

8.4. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy szoftvereinkkel és egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatosan nem végezhet sem behatolási teszteket, sem biztonsági rés elemzéseket. Tilos olyan műveleteket végezni, amelyek korlátozhatják, megzavarhatják vagy más módon hátrányosan befolyásolhatják az általunk nyújtott szolgáltatások stabilitását, elérhetőségét vagy az általunk tárolt adatokat. A jelen bekezdés szerinti korlátozások attól függetlenül érvényesek, hogy sor került-e szerződés megkötésére közöttünk vagy sem.

8.5. Végül pedig előfordulhat, hogy Ön bocsát a rendelkezésünkre valamilyen, a Szolgáltatásba beillesztendő dolgot - például fényképet vagy grafikát stb. Ha ez bekövetkezne, kérjük, saját védelme érdekében ellenőrizze le, hogy jogosult-e ezeket arra a célra használni, amely céllal a rendelkezésünkre bocsátotta őket. Ezekkel kapcsolatban nincs módunk ellenőrizni Önt.

8.6. Amennyiben Ön megsérti a jelen fejezet bármely rendelkezését, minden egyes jogsértésért 1 400 000 HUF szerződéses kötbér kifizetésére köteles. Minden szerződéses kötbér a kötelezettség megszegésének időpontjában válik esedékessé.

8.7. Ha beavatkozik a Tartalmunkba, a szerződéses kötbérhez való jogon kívül a szerzői jogokra vonatkozó törvényi szabályozásból eredő követeléseink is felmerülnek, különös tekintettel a szerzői jogok további megsértések megelőzésére, az információközlési jogra, a szoftver illetéktelen használatának és a szerzői jogsértés következményeinek megszüntetésére vonatkozó jogokra, ideértve az ésszerű jogorvoslatot és az esetleges jogalap nélküli gazdagodás visszaszolgáltatását, valamint kártérítés követelését is.

9. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

9.1. Együttműködésünk során rengeteg információt cserélünk, beleértve azokat az információkat is, amelyek fontosak lehetnek cégünk számára vagy az Ön védelme tekintetében - ezek úgynevezett bizalmas információk. A bizalmas információk üzleti vagy működési jellegű, nem nyilvános információk, ideértve az üzleti titkokat és az egyéb olyan nem nyilvános információkat, amelyeket az átlagember a tartalmuk vagy a közzétételük módja alapján bizalmasnak tartana. A fenti fogalom tisztázása érdekében feltüntetjük, hogy ezek elsősorban, de nem kizárólagosan: Egyedi Megrendelésre vonatkozó árajánlataink, számítógépes programjaink, a Szolgáltatással kapcsolatos dokumentáció, elemzések, előkészítő és koncepció anyagok, munkamódszerek, üzleti tervek, know-how, kölcsönös kommunikációnk, beleértve a Szolgáltatói Megállapodás megkötése előtt folytatott kommunikációt is stb.

9.2. Mi és Ön kötelesek vagyunk megőrizni mindezen információk bizalmas jellegét, nem terjeszteni azokat sehol és megóvni őket a visszaélésektől. Felhasználásukra csak kölcsönös együttműködésünk céljainak megfelelően kerülhet sor. Amennyiben törvény, hatóság vagy bíróság előírja a bizalmas információk nyilvánosságra hozatalát, kölcsönösen tájékoztatnunk kell erről egymást. Ha valami bizalmas dolgot szeretne közölni velünk, kérjük, ne tegye ezt nem biztonságos e-mailben, hanem állapodjon meg velünk a szóban forgó információk megosztásának más módjáról.

9.3. Ha megsérti a titoktartási kötelezettséget, ugyanolyan szerződéses kötbért fizetésére köteles velünk szemben, mint a 8.6. pont alatt ismertetett esetben.

10. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

10.1. Nem tartozunk felelősséggel sem az elmaradt haszonért, sem a Szolgáltatás harmadik felek termékeivel való összecsatlakoztatásának problémamentes működéséért. Ezenkívül nem vagyunk felelősek az alábbiak által okozott hibákért vagy károkért:

a) Szolgáltatásunk vagy azok eredményeinek hibái, amennyiben azokat Ön, harmadik felek vagy vis maior okozta,

b) a Szolgáltatásba bevitt helytelen adatok vagy fájlok, vagy a Szolgáltatásban megjelenített adatok helytelen értelmezése okozta hibák,

c) a helyi hálózat vagy a számítógépek vírusok (malware, spyware stb.) okozta megfertőzése, illetve harmadik féltől származó támadások

d) Ön vagy harmadik felek beavatkozásai a rendszerszoftverbe és a Szolgáltatás környezetébe,

e) a hardver, az operációs rendszer vagy a hálózat hibás működése, illetve az általunk biztosított szoftverrel párhuzamosan futó, harmadik féltől származó programok okozta hibák.

f) az adminisztrátor nem megfelelő eljárása, a szerver megtámadása vagy az internetes tárhely üzemeltetésében általánosan alkalmazott biztonsági előírások be nem tartása miatti adatvesztés vagy károsodás okozta hibák,

g) Alkalmazások által okozott hibák esetén nem tartozunk felelősséggel a Kiegészítő elérhetőségének szintjéért, jelenlegi vagy jövőbeni kompatibilitásáért, sem az Alkalmazás funkciói leírásának, illetve tényleges funkcionalitásai összhangjáért,

h) a szellemi tulajdonjogok Ön általi megsértése okozta hibák,

i) az akaratunktól független körülmények (vis maior) következtében felmerülő hibák, például berendezés meghibásodása, az internet kiesése vagy áramkimaradás, vagy

j) bármilyen más okból bekövetkezett hibák vagy károk, akár mi okoztuk, akár nem.

10.2. Az érintett fél indokolatlan késedelem nélkül köteles tájékoztatni a másik felet a felelősséget kizáró körülmények bekövetkeztéről, ellenkező esetben elveszíti a körülmények következményeivel kapcsolatos jogérvényesítési jogát. Az említett körülmények megszűnését követően az érintett fél köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik felet a teljesítés alternatív időpontjáról. A jelen bekezdés szerinti kötelességünket akkor teljesítjük, ha a honlapunkon információkat teszünk közzé mindezen körülmények bekövetkeztéről/megszűnéséről.

10.3. Az esetleges hibákat, kivéve azokat, amelyeket a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 2 napon belül már bejelentett, jeleznie kell az Ügyfélszolgálat részben megtalálható műszaki támogatás felé. Ezután csak töltse ki és küldje el az alapvető információkat tartalmazó hibajegyet.

10.4. Ön vállalja, hogy megtérít részünkre és mentesít minket minden olyan követelés, kár és egyéb igény, valamint minden egyéb költség (ideértve a peren kívüli egyezség, jogi képviselet, bírósági eljárás vagy adminisztratív és egyéb szervek költségeit is) tekintetében, amelyet harmadik fél érvényesít velünk szemben a Szolgáltatási Szerződés vagy a jelen Feltételek Ön, vagy olyan más személy általi megsértése miatt, akinek Ön hozzáférést biztosított a Szolgáltatáshoz. Továbbá Ön vállalja, hogy saját költségén peren kívüli tárgyalásokat folytat a harmadik féllel, valamint óvja az érdekeinket az esetleges, választottbírósági vagy egyéb eljárások keretén belül.

10.5. Amennyiben a fentiekben meghatározott esetek bármelyike bekövetkezik, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást. Mi e célra a weboldalunkat használjuk. Ha egy ilyen körülmény kihatással lenne bármilyen határidőre, akkor annak változásáról is értesítjük egymást.

11. TOVÁBBI LÉNYEGES RENDELKEZÉSEK

11.1. Kérjük, tartsa be az illedelmes magatartás alapelveit, különösen akkor, amikor írásban vagy telefonon kommunikál velünk.

11.2. A jelen Feltételekben meghatározott össze szerződéses kötbér a szerződésszegés időpontjában esedékes, és minden egyes olyan kötelezettségszegésért érvényesíthetjük azokat, amelyre vonatkoznak. A kifizetésük mindazonáltal nem érinti a teljes kár megtérítéshez való jogot.

11.3. Ha Ön a végfelhasználó szerződő fél képviselője, megkövetelhetjük Öntől, hogy a szerződő fél és Ön között fennálló viszony igazolásához olyan írásos dokumentumot mutasson be, amely alapján Ön felhatalmazott arra, hogy a felhasználó nevében eljárjon.

11.4. Ha nem teljesíti időben és maradéktalanul a jelen Feltételek szerinti díjfizetési kötelezettségét, a követelést/követeléseket - ideértve a követelés behajtásából eredő esetleges követeléseket is - a teljes körű behajtás érdekében harmadik fél rendelkezésére bocsáthatjuk.

11.5. Minden készpénzmentes fizetést a Szolgáltatás megrendelésekor közölt bankszámlákra kell teljesíteni. E szabály alóli kivétel vagy a bankszámlaszám változása esetén mindig a 13.1. pont szerinti értesítésre van szükség.

11.6. Jogunkban áll feldolgozni a webáruház üzemeltetése során gyűjtött és/vagy a Szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban felmerülő információkat a Szolgáltatások és az online vásárlás használatára vonatkozó statisztikák és elemzések készítése céljából, anonimizált és összesített formában, kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra, például, hogy segíthessünk Önnek a webáruház jobb beállításában, vagy tanácsot adhassunk Önnek, hogyan indítsa el vagy konfigurálja jobban a webáruházát, és így legyen sikeresebb. Jogunkban áll ezeket a statisztikákat és összesített adatokat harmadik feleknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak átadni.

12. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

12.1. Együttműködésünk részeként egyes személyes adatok tekintetében adatkezelési, míg egyes személyes adatok tekintetében adatfeldolgozási tevékenységet végzünk. Az ezzel kapcsolatos információk megtalálhatók a weboldalunkon megtalálható "Adatvédelmi feltételek" c. dokumentumunkban.

13. KOMMUNIKÁCIÓ

13.1. Az együttműködésünkkel kapcsolatos minden kommunikáció és értesítés - különös tekintettel a Szolgáltatási Szerződés létrehozására, időtartamára és megszűnésére, és a jelen Feltételekben meghatározott kivételekkel - elektronikus úton, e-mailben történik, ahol az e-mail kézbesítésének időpontjának munkanapokon 8:00 és 17:30 óra között az elektronikus üzenet megfelelő e-mail címre történő továbbításának időpontja, egyéb esetekben pedig a következő munkanap 8:00 óra tekintendő, amennyiben az üzenetet kézbesítése elektronikus úton visszaigazolásra kerül a feladó részére ugyanarról az e-mail címről, ahová az e-mailjét küldte (kivéve a megrendelések kikézbesítésének eseteit). Ön vállalja, hogy kommunikációs célokra kizárólag az adminisztrációs felületen a "Tulajdonosi fiók" rovatban feltüntetett e-mail címet használja.

14. A SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSE

14.1. A Szolgáltatásokat a közöttünk fennálló szerződés kifejezett felmondásáig vagy megszüntetéséig, azaz a Megrendelés visszaigazolásától és a Szolgáltatások nyújtásának megkezdésétől határozatlan időre nyújtjuk. Mind mi, mind Ön a jelen Feltételek 13.1. bekezdésnek megfelelően elektronikusan megküldött írásos felmondás útján mondhatjuk fel a Szolgáltatási Szerződést. A felmondást mindig arról az e-mail címről kell elküldeni, amely az adminisztrációs felületen a "Tulajdonosi fiók" rovatban feltüntetésre került. Ha másik e-mail címet használ, a felmondás érvénytelen lesz. A felmondási idő mindig annak a hónapnak az utolsó naptári napjáig tart, amelyben a felmondás megtörtént.

14.2. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntessük a Free tarifa keretén belüli szolgáltatásnyújtást, és töröljük a Webáruházhoz való hozzáférést, illetve magát a Webáruházat is.

14.3. A szolgáltatásnyújtás automatikusan véget ér, ha Ön a Teszt Webáruház rendelkezésre bocsátásától számított 30 napon belül nem ad le Megrendelést vagy Egyedi Megrendelést.

14.4. A Szolgáltatási Szerződést a jelen Feltételek lényeges megsértése esetén azonnali hatállyal felmondhatjuk. Ilyen jogsértésnek tartjuk a következőket:

a) ha Ön bármilyen összeggel kapcsolatosan 14 napnál hosszabb fizetési késedelembe esik,

b) ha Ön megsérti a 4., 8. vagy 9. cikk bármely rendelkezését,

c) ha cégünk annak ellenére ismételten nem teljesíti a Szolgáltatási Szerződés szerinti kötelezettségeit, hogy erre vonatkozóan a jelen Feltételek 13.1. bekezdésének megfelelő e-mailben felhívtuk, és egyúttal legalább 30 napot biztosítottunk a szerződésszegés megszüntetésére.

14.5. A Szolgáltatási Szerződést akkor is azonnali hatállyal felmondhatjuk, ha Ön ellen, azaz a webáruház adminisztrációja révén azonosító adatokkal azonosított szervezet ellencsőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált.

14.6. A Szolgáltatásba feltöltött összes adatot a Szolgáltatás megszűnésétől számított 14 napon belül töröljük. Ezért ne felejtse el azokat exportálni és biztonsági másolatot készíteni róluk.

14.7. A szolgáltatásnyújtás bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti az Ön arra vonatkozó kötelezettségét, hogy kifizesse a teljes egészében vagy részben nyújtott összes Szolgáltatás árát. Amennyiben Ön az előre fizetett időszak alatt felmondja a Szolgáltatási Szerződést, nem jogosult a Szolgáltatásért már kifizetett ár semmilyen részének visszatérítésére. A Szolgáltatási Szerződés felmondása nem érinti a 10., 11., 14. és 15. cikkben megállapított jogok és kötelezettségek érvényességét és hatékonyságát. Ugyanígy nincs kihatással a szerződéses kötbérekre vonatkozó rendelkezésekre sem. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltatások nyújtásának befejezését követően további 5 évig érvényben marad.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen Feltételeket jogosultak vagyunk bármikor egyoldalúan módosítani, és megváltoztathatjuk azt, különös tekintettel a fizetési feltételekre, a kapcsolattartásra, valamint a felek egyéb jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket. A Szolgáltatásainkban bekövetkező mindennemű változásról időben értesítjük. Ha elutasítja a módosítást, ezt a 13.1. pontban foglaltak szerint az értesítéstől számított 5 napon belül közölnie kell velünk, és az az elutasítás hónapjának utolsó napjára a Szolgáltatási Szerződés felmondását jelenti. Ez idő alatt a Feltételek korábbi verziójának megfelelően továbbra is nyújtjuk Önnek Szolgáltatásainkat, együttműködésünk az érintett hónap utolsó napján véget ér.

15.2. Kifejezetten rögzítjük, hogy a Szolgáltatási Szerződésünknek nem válnak tartalmává mindazon szokások, amelynek alkalmazásában korábbi üzleti kapcsolatukban esetleg megegyeztünk, és mindazon gyakorlatok sem, amelyet korábban esetlegesen egymás között kialakítottunk. Nem válnak a Szolgáltatási Szerződés tartalmává továbbá semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

15.3. A Szolgáltatás hibás teljesítésével kapcsolatos felelősséget társaságunk a 10.1. pont szerint a jogszabályok által megengedett legszélesebb körben kizárja, azzal, hogy amennyiben a kizárás érvénytelen, a kellékszavatossági igények közül Ön kizárólag arányos díjcsökkentésre vonatkozó igényt jogosult érvényesíteni.

15.4. A jelen Feltételek alapján létrejövő jogviszony irányadó joga a magyar jog. A belőle fakadó vitákat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyarországi bíróságok hatáskörébe utaljuk.

15.5. Mindaz, amiről a Szolgáltatási Szerződésben megállapodtunk, felváltja az összes korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodásunkat.

15.6. Amennyiben a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné válik, a többi rendelkezés továbbra is érvényben marad. Mind Ön, mind mi vállaljuk, hogy az érvénytelen rendelkezést írásos módosítás útján haladéktalanul olyan rendelkezéssel helyettesítjük, amely a lehető leghatékonyabban közelíti meg az érvénytelen rendelkezés által szem előtt tartott gazdasági célkitűzéseket.

15.7. Minden kommunikációt és megállapodást elektronikus, illetve írásos formában archiválunk, de azok nem lesznek hozzáférhetőek. A kapcsolattartás nyelve a magyar/cseh/angol nyelv.

15.8. Cégünk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szolgáltatási Szerződés és a jelen Feltételek alapján fennálló jogait és kötelezettségeit sem részben, sem egészben nem ruházhatja át. Hasonlóképpen Ön csak akkor számíthatja be velünk szemben fennálló követeléseit, ha ehhez a hozzájárulásunkat adjuk. Vállaljuk, hogy az ilyen hozzájárulást indokolatlanul nem tartjuk vissza. Minden jogunkat és kötelezettségünket az Ön előzetes beleegyezése nélkül is átruházhatjuk, amennyiben Ön nem teljesíti a Szolgáltatási Szerződés vagy a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeit.

15.9. Megtiszteltetés számunkra, hogy Önnel dolgozhatunk, ezért szeretnénk az együttműködésünkről más ügyfeleinket is tájékoztatni. E céllal - hacsak Ön nem tájékoztat minket ettől eltérő értelemben - elhelyezhetjük az Ön üzleti nevét, logóját, védjegyét vagy bármilyen más kereskedelmi nevét weboldalunk referenciák c. részben, és hivatkozásként használhatjuk fel ajánlatainkban. Ha azonban ez bármilyen okból kifolyólag problémát jelentene Önnek, elég ezt jeleznie felénk, és mi eltávolítjuk a cégét referenciáink közül.

15.10. Jelen Szabályzat 2022. 10. 01-től hatályos.

A MELLÉKLET - TARIFÁK

Függetlenül attól, hogy melyik tarifát választja, a következő szolgáltatások képezik a Szolgáltatás részét:

a) hozzáférés a Webáruház adminisztrációjához

b) a Webáruház kinézetének (front-end) módosítására vonatkozó lehetőségek a választott sablon, illetve annak egyedi módosításai segítségével,

c) Webáruház hosting (interneten keresztüli elérhetőség),

d) a Webáruház és az Alkalmazások összekapcsolásának lehetősége

e) Webáruház műszaki támogatása,

f) telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat hétköznap 9:00-17:00 között,

g) a Webáruház adminisztrációval és rendszermaggal kapcsolatos frissítése, továbbá

h) a Webáruház terhelésének, valamint a Webáruházzal szemben esetleg az internetről érkező támadásoknak a figyelemmel követése.

A Szolgáltatás konkrét terjedelme és paraméterei a következő tarifák szerint különböznek:

  Free Basic Business Profi Enterprise
Ár (ÁFA nélkül) 0 HUF / hónap 4 090 HUF / hónap 9 990 HUF / hónap 19 990 HUF / hónap 49 990 HUF / hónap
Termékek száma 10 1000 5 000 20 000 50 000
Változatok száma 100 4 000 10 000 20 000 60 000
Kategóriák száma 100 2 000 3 000 3 000 4 000
Tárterület 100 MB 100 MB 1 000 MB 1 500 MB 4 000 MB
E-mail postafiókok mérete 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB
E-mail postafiókok száma 1 3 5 10 15
Hírlevelek száma 200 / hónap 5 000 / hónap 10 000 / hónap 15 000 / hónap 25 000 / hónap
Felhasználók száma 1 3 5 8 korlátlan
Műszaki támogatás igen igen igen igen igen
Adatátvitel 40 GB / hónap 40 GB / hónap 40 GB / hónap 80 GB / hónap 160 GB / hónap
Oldalmegtekintések 10 000 UIP / nap 10 000 UIP / nap 20 000 UIP / nap 20 000 UIP / nap 40 000 UIP / nap

Ingyenes webshop készítés a Shopteten! Kötelezettségek nélkül.

Élj a 30 napos próbalehetőséggel, és nézd meg, mit tud a legütősebb csomagunk.

A cím megadásával elfogadod az adatvédelmi irányelveket és az általános szerződési feltételeket.